بلاگ

نوامبر 2016

تعويض کلاه کاسکت

تعويض کلاه کاسکت

تعويض کلاه کاسکت ::::اگر کلاه کاسکت شما در تصادف بوده است میتوانید جای خرید کلاه کاسکت آن را تعويض کنيد چرا که احتمالا شوک های ضربه را جذب کرده است. برخی از توليد کنندگان کلاه هاي ايمني کلاه را بازرسي کرده و در صورت امکان آن را تعمير مي کنند....

نگهداری از کلاه ایمنی موتور

نگهداری از کلاه ایمنی موتور

نگهداری از کلاه ایمنی موتور ::::از دستورات نگهداری سازنده استفاده کنيد. از نرم ترين صابون پيشنهادی استفاده کنيد. از هرگونه تميزکاری با مايعات نفتی خودداری کنيد علی الخصوص اگر که کلاه ايمني پلي کربنات داريد. در معرض مايعات قوی پاک کننده بودن کلاه باعث کاهش و از بين رفتن ارزش...

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت::: کلاه را از چانه بند بگيريد. پايين کلاه بايد روبروی شما قرار گيرد در حالی که جهت جلو کلاه به سمت پايين باشد.   انگشتان شست خود را در حالی که بالانس کلاه را با نوک انگشتان تنظيم مي کنيد درون تسمه قرار دهيد. دو...

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت::::  بدست آوردن اندازه درست کلاه کلاسکت :   بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت       اندازه در خريد يک کلاه ايمني موتور ، چيزهايي بيشتر از تطابق با سايز کلاه خودتان و يا حدس "کوچک، متوسط و يا بزرگ " بودن کلاه برای انتخاب مناسب وجود دارد هرچند که سايز کلاه...

تست کلاه کاسکت

تست کلاه کاسکت

تست کلاه کاسکت::::هر موسسه ای روال های جدی و سخت گيرانه اي برای تست کلاه کاسکت دارد:   ضربه- ظرفيت جذب تکان های کلاه ايمني نفوذ- توانايي کلاه ايمني موتور  در مقاومت در برابر ضربه از يک شي نوک تيز نگهداری- توانايي چانه بند در محکم ماندن بدون کش آمدن و يا پاره...

اجزا اصلی کلاه کاسکت

اجزا اصلی کلاه کاسکت

اجزا اصلی کلاه کاسکت:::: این مقاله شامل شرح اجزا اصلی تشکیل دهنده کلاه کاسکت به صورت تصویری می باشد   که شامل : پوسته بیرونی سخت  ،بالشتک راحتی /فیت گردن ،آستر جذب ضربه ،بالشتک  راحتی /فیت کردن ،محافظ صورت ،محافظ صورت اضافی ،سیستم نگهداری می باشد که در شکل زیر به صورت...

انتخاب کلاه ايمني موتور

انتخاب کلاه ايمني موتور:::: در حالی که رنگ، طرح و قيمت ممکن است بخشی از انتخاب کلاه ايمني موتور شما در رابطه با خريد کلاه ايمني باشد بايد در درجه اول به محافظت و راحتی فکر کنيد.   يک کلاه کاسکت تمام- صورت بيشترين مقدار محافظت را به جهت پوشاندن تمام...

چطور یک کلاه ایمنی کار میکند

چطور یک کلاه ایمنی کار میکند:::::کلا ه ايمني هاي مختلف، کارهای مختلفی مي کنند. کلاه هاي سخت درساختمان سازی و صنايع سنگين کلاه های ايمني فوتبال بر سر قهرمانان و کلاه هاي Kevlar بر سر نيروهاي ارتشی از اين دست مي باشند. هيچکدام با يکديگر قابل تعويض نيستند. کلاه های...

کار کلاه ایمنی موتور

کار کلاه ایمنی موتور ::::| بيشتر فعاليت ها دارای لوازم و تجهيزات مناسب محافظتی خود می باشند که موتورسيکلت سواری از اين قاعده مستثنی نيست. هر سوار و پياده اي بايد کفش پوشاننده قوزک، شلوارهای بلند، ژاکت آستين بلند، دستکش های موتورسيکلت سواری پوشاننده انگشتان و يک کلاه ايمني براساس...

چراکلاه ایمنی

  چرا کلاه ایمنی::::::: آمار و نتایج انواع بررسی های نشان داده است که ، بيشتر صدمات و تلفات ناشي از تصادف با موتورسيکلت به علت  وارد شدن ضربه به قسمت  سر و گردن است که در خیلی از مواقع باعث به وجود آمدن جسارت جانی جبران ناپذیری میشود همین علت...

× چت آنلاین