تگ - کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت::: کلاه را از چانه بند بگيريد. پايين کلاه بايد روبروی شما قرار گيرد در حالی که جهت جلو کلاه به سمت پايين باشد. انگشتان شست خود را در حالی که بالانس کلاه را با نوک انگشتان تنظيم مي کنيد درون تسمه قرار دهيد. ...

ادامه مطلب...
بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت:::: بدست آوردن اندازه درست کلاه کلاسکت : بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت   اندازه در خريد يک کلاه ايمني موتور ، چيزهايي بيشتر از تطابق با سايز کلاه خودتان و يا حدس "کوچک، متوسط و يا بزرگ " بودن کلاه برای انتخاب مناسب وجود دارد هرچند که سايز...

ادامه مطلب...
تست کلاه کاسکت

تست کلاه کاسکت

تست کلاه کاسکت::::هر موسسه ای روال های جدی و سخت گيرانه اي برای تست کلاه کاسکت دارد:    ضربه- ظرفيت جذب تکان های کلاه ايمني نفوذ- توانايي کلاه ايمني موتور  در مقاومت در برابر ضربه از يک شي نوک تيزنگهداری- توانايي چانه بند در محکم ماندن بدون کش آمدن و يا...

ادامه مطلب...
اجزا اصلی کلاه کاسکت

اجزا اصلی کلاه کاسکت

اجزا اصلی کلاه کاسکت:::: این مقاله شامل شرح اجزا اصلی تشکیل دهنده کلاه کاسکت به صورت تصویری می باشد که شامل : پوسته بیرونی سخت  ،بالشتک راحتی /فیت گردن ،آستر جذب ضربه ،بالشتک  راحتی /فیت کردن ،محافظ صورت ،محافظ صورت اضافی ،سیستم نگهداری می باشد که در شکل زیر به...

ادامه مطلب...
× چت آنلاین