تگ - کلاه موتور

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت

بهترين راه برای تست کلاه کاسکت::: کلاه را از چانه بند بگيريد. پايين کلاه بايد روبروی شما قرار گيرد در حالی که جهت جلو کلاه به سمت پايين باشد. انگشتان شست خود را در حالی که بالانس کلاه را با نوک انگشتان تنظيم مي کنيد درون تسمه قرار دهيد. ...

ادامه مطلب...
بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت

بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت:::: بدست آوردن اندازه درست کلاه کلاسکت : بدست آوردن اندازه کلاه کاسکت   اندازه در خريد يک کلاه ايمني موتور ، چيزهايي بيشتر از تطابق با سايز کلاه خودتان و يا حدس "کوچک، متوسط و يا بزرگ " بودن کلاه برای انتخاب مناسب وجود دارد هرچند که سايز...

ادامه مطلب...

انتخاب کلاه ايمني موتور

انتخاب کلاه ايمني موتور:::: در حالی که رنگ، طرح و قيمت ممکن است بخشی از انتخاب کلاه ايمني موتور شما در رابطه با خريد کلاه ايمني باشد بايد در درجه اول به محافظت و راحتی فکر کنيد. يک کلاه کاسکت تمام- صورت بيشترين مقدار محافظت را به جهت پوشاندن...

ادامه مطلب...

کار کلاه ایمنی موتور

کار کلاه ایمنی موتور ::::| بيشتر فعاليت ها دارای لوازم و تجهيزات مناسب محافظتی خود می باشند که موتورسيکلت سواری از اين قاعده مستثنی نيست. هر سوار و پياده اي بايد کفش پوشاننده قوزک، شلوارهای بلند، ژاکت آستين بلند، دستکش های موتورسيکلت سواری پوشاننده انگشتان و يک کلاه ايمني...

ادامه مطلب...
× چت آنلاین